علوم انسانی و کنکور آن

علوم انسانی و کنکور آن

در این مقاله.مشاوره می‌خوانید:

- دروس متنی چیست؟ کدام درس‌ها را شامل می‌شود؟

- درس‌های زبانی کدامند؟

- دروس محساباتی و ظلم رایج در این درس!

- تیپ‌بندی سوالات کنکور علوم انسانی

چگونه می شود با همان روش مطالعه به سراغ درس ریاضی رفت که فارسی یا دین و زندگی مطالعه می‌شود!؟ چگونه زبان انگلیسی را باید خواند که متفاوت با روش مطالعه منطق باشد؟

پاسخ درست این سوالات، یک مسئلۀ مهم را می‌رساند. آن هم این‌که هر درسی را باید متناسب با ویژگی‌های خاص خودش خواند. برای همین در ابتدا انواع دروس رشته علوم انسانی را بشناسید سپس به سراغ شناخت تیپ سوالات کنکور آن بروید. 

انواع دروس علوم انسانی

به عنوان مشاوران تخصصی علوم انسانی به اين نتيجه رسيده‌ايم كه دروس علوم انساني در سه گروه قابليت دسته‌بندي دارند: 1. متني 2. زباني 3.محاسباتي

1) دروس متنی

فرض اول ما اين است كه هيچ دانشي وجود ندارد كه حفظي باشد، چرا كه در اين صورت وارد حوزۀ دانش نمی‌شد، بلكه می‌توان چنين گفت: «بخشي از دروس علوم انساني، متني هستند».

دروس متني دروسي هستند كه با «زبان» به همان شيوه اي برخورد می کنند كه مردم انتظار دارند. یعنی دلالت ها همان مدلولي را نشان می ‌هند كه تقريباً همه در آن اشتراك دارندوقتي کتاب جامعه‌شناسي را می‌خوانیم انتظار نداريم كه كلمات خوانده شده، استعاره از چيزي باشند، بلكه انتظار ما اين است كه مدلول بياني‌شان، همان باشد كه در دالّ است  اما در دروس زباني و محاسباتي چنين نيست  در يك شعر از حافظ الزاماً هر دالّ بيانگر همان مدلولي نيست كه از آن كلمه انتظار داريم، بلكه در حوزۀ ادبيات، بايد مدلول را يافت و به همين دليل آرايه ها وجود دارند.

پس دروس متني دروس سرراستي هستند كه روش تدريس و روش مطالعۀ خودشان را دارند.

بنابراین نمی توان جامعه‌شناسي را به همان روش خواند كه مثلاً ادبيات را می‌خوانیم يا برعكس.
2) دروس زباني

 دروس زباني را در حين توضيح دروس متني آورديم اما اين جا اضافه می‌کنیم كه: دروس فارسی، عربي، زبان انگليسي در اين مجموعه قرار می‌گیرند و می‌توان قريب به يقين گفت كه روش‌هاي تدريس شبيه به هم و روش‌هاي مطالعه نزديك به هم دارند.

3) دروس محاسباتی

درس رياضي و عمدۀ درس اقتصاد در اين بخش قرار می‌گیرد، هر چند در درس تاريخ و جغرافي بخش كوچكي داريم كه در اين حوزه می‌توان آن‌ را آورد.

یک ظلم رایج

دانش آموز علوم انساني، رياضي را همان‌گونه می‌خواند كه انگار درس روانشناسي مي‌خواند و اين نقطۀ انفصال او از موفقیت و نتیجه گرفتن در درس ریاضی است و دقیقا همان جایی که همۀ تقصیر را به گردن ضریب هوشی پایین خود در یادگیری ریاضی می‌اندازد، هم زمان که با اعتماد به نفس کامل، توانایی خود را قدرت بالای «حفظ کردن» می‌داند. حرف‌ها و جملاتی که هنگام ورود به این رشته از زبان مشاور یا دبیرهای ناآنشنا به این رشته می‌شنید. 

غافل از آنکه هر دو برداشت، کاملا ظلم به خودش و رشته‌ای است که می‌خواند

در این زمینه باید خیلی کارها بشود همانطور که تاکنون کارهایی انجام شده. اما تا زمانی که این تفاوت و دسته‌بندی برای همگان درونی نشود، کار اصلی هم‌چنان باقیست. 

رشته علوم انسانی و کنکور آن

تیپ بندی سوالات کنکور علوم انسانی 

اگر بخواهیم از زاویۀ کنکوری به کتاب‌های درسی نگاه کنیم، باید بدانیم با چه تیپ سوالاتی در کنکور روبرو خواهیم شد تا متناسب با آن‌ها، روش تدریس و مطالعه را تنظیم کرد. 

تیپ‌بندی سوالات کنکور علوم انسانی به این شکل است:

1) حافظه‌ای

سؤال‌هاي حافظه اي يعني سؤال‌هايي كه براي درست پاسخ دادن به آن‌ها نياز به اين داريد كه هم آن مطلب را در كتاب ديده باشيد و هم آن را به خاطر سپرده باشيد؛ پس اين نوع سؤال‌ها، حافظه را به چالش مي‌کشند و البته به دليل خاصيت كنكور كه يك روند طولانی است، حافظۀ بلندمدت را به چالش می‌کشند

2) كنكاشی

سؤال‌هاي كنكاشي معناي ساده اما مهمي دارند: سؤال‌هايي كه گزينۀ درست آن را در صورتي مي‌توانيد تشخيص دهيد كه كتاب را «شخم زده باشيد». تعداد اين نوع سؤال‌ها رفته رفته در آزمون سراسري در حال بيشتر شدن است.  دقيق خواندن، چيزي را از قلم نيانداختن و توجه كردن به قيدها باعث خواهد شد كه پاسخ اين سؤال‌ها را درست و سریع تر یافت .

3) مفهومی

سؤال‌هاي مفهومي به چند معني است. يكي اين كه مطلب درسي را تبديل به يك مثال عيني بكنند، دوم اینکه مطلب درسي را از قالب جملات كتاب در آورده و در قالب جديد و لباس نو ارائه كنند و انتظار داشته باشند كه دانش آموزان از درون مثال و از درون قالب نو به آن مفهوم برسند. 

4) تركیبی

اين نوع سؤال‌ها تركیبي از مطالب مختلف در يك صفحه يا چند صفحه و يا مطالب مختلف يك موضوع و يا چند موضوع و در نهايت سؤال‌هايي هستند كه ترکیبی از مطالب مختلف در كل فصل هاي كتاب درسي یا دو کتاب درسی با هم است. 

5) محاسباتی

نام ديگري كه به اين نوع سؤال‌ها مي‌توان داد، سؤال‌هاي «مساله‌اي» یا «فرمولی» است وبه طور معمول نياز به دانستن قوانين  )فرمول ها( براي حل آن دارد قدرت درك صورت سؤال و ربط آن به قوانين و فرمول‌هایی كه خوانده شده اساسي براي حل اين سؤال‌ها بوده که «محاسبه»، اين روند را به سرانجام مي‌رساند.

6) نمودارها و جدول‌ها

در سال‌هاي اخير به اين نوع سؤال‌ها بيشتر برخورد می‌کنیم. طراحان سؤال، توجه بيشتري به نمودارها و جداول می‌کنند. در اين نوع سؤال‌ها يا نموداري داده مي‌شود و سؤال مستقيم از آن پرسيده می‌شود و يا سؤالي داده می‌شود و نمودار آن خواسته مي‌شود.

7) تصاویر

منظور تصاويري است كه در كتاب درسي وجود دارد و زير آن تصوير توضيحي داده شده است و از همان مطلب، سؤال پرسيده مي‌شود. در درس تاريخ و جغرافيا يكي از تيپ‌هاي سؤال است كه در سال‌هاي اخير طراحي مي‌شود.

همه این سوالات را در قالب دو دفترچه طراحی و تنظیم می شود: دفترچه سوالات عمومی: 100 سوال و 75 دقیقه زمان؛  دفترچه سوالات اختصاصی: 180 سوال و  165 دقیقه زمان دارد.

نتیجه‌گیری

 هر درس را باید به تناسب ویژگی‌های خاصی که دارد، خواند و تدریس داشت. هرگز نمی‌توان با یک روش مطالعۀ یکسان به سراغ درس‌های مختلف رفت و انتظار نتیجۀ مناسب داشته باشیم. 

فایل های ضمیمه

معرفی رشته علوم انسانی؛ مفاهیم و مبانی

0 نظر

نظر شما چیست؟