چگونه خودتان انتخاب رشته کنید

چگونه خودتان انتخاب رشته کنید

مراحل انتخاب رشته

1) دریافت کارنامۀ اولیۀ کنکور سراسری 2) تحلیل کارنامه.

3) دریافت دفترچۀ راهنمای انتخاب رشته 4) مطالعۀ دقیق دفترچۀ راهنما 5) استخراج اطلاعاتی که به شما مربوط است.

6) تعیین اولویت‌های انتخاب رشته یا مراجعه به اولویت‌هایی که از قبل تعیین کرده بودید.

7) ثبت کد رشته-دانشگاه اولویت‌های خودتان در برگۀ مخصوص پیش‌نویس

8) ثبت کدها در سایت سازمان سنجش و تائید آن‌ها 9) ویرایش انتخاب رشته در صورت نیاز، تا قبل از اتمام مهلت.

توضیح مرحلۀ اول

کنکور سراسری چند دفترچه و کارنامه دارد. دفترچۀ ثبت نام و دفترچۀ انتخاب رشته؛ کارنامۀ نتایج اولیه، کارنامۀ نتایج انتخاب رشته، کارنامۀ سبز. 

کارنامۀ نتایج اولیه در واقع همان کارنامۀ درصدها و رتبه‌های داوطلبان است. کارنامۀ انتخاب رشته که مشخص است اما کارنامۀ نهایی که  کارنامه سبز  یا کارنامۀ محرمانه هم گفته می‌شود، کارنامه‌ای است که بعد از اعلام نتایج انتخاب رشته (حدودا آبان ماه هر سال) منتشر شده و مشخص می‌شود:

1) هر داوطلب اگر در یکی  از اولویت‌های انتخابرشتۀ خود پذیرفته شد و دانشجو است،، چند نفر با آخرین رتبۀ قبولی در اولویت‌های بعدی فاصله دارد.

2) علاوه بر رشته‌ای که در آن پذیرفته شده و دانشجو است، در کدام رشته یا رشته‌های دیگر پذیرفته شده و می‌تواند تغییر رشته بدهد.

3) اگر در هیچ رشته‌ای از انتخاب‌هایش پذیرفته نشده، در هر اننتخاب خود، چند نفر با آخرین داوطلب پذیرفته شده، فاصله دارد. 

کارنامه سبز

توضیح مرحلۀ دوم

می‌توانم مرحلۀ دوم را شروع جدی و اصلی کار انتخاب رشته بگویم. کاری که برای تحلیل باید انجام بدهید، دقت کردن در این اطلاعات و ارقام است:

1) جدول دوره‌های مجاز

انتخاب رشته. تحلیل کارنامه کنکور

در این ردیف از کارنامه، وضعیت دوره‌های مجاز به انتخاب رشته را می‌بینید. یعنی اگر زیر هر کدام از این دوره‌ها غیرمجاز نوشته شود، نمی‌توانید کد آن را در انتخاب رشته وارد کنید. 

برای آشنایی با دوره‌های مختلف دانشگاهی که در این جدول آمده، می‌توانید به این مقاله-مشاوره بروید: 

راهنمای دفترچۀ انتخاب رشتۀ علوم انسانی

2) جدول ترازهای زیرگروه

انتخاب رشته. تحلیل کارنامه کنکور

وقتی به 5زیرگروه این داوطلب نگاه کنیم، می‌بینیم که بهترین و بالاترین تراز در زیرگروه 1 است. سپس زیرگروه5 و . . . 

چطور از این اعداد استفاده کنید

منطقی‌تر این است که اگر این داوطلب به دو رشتۀ روانشناسی (زیرگروه 5) و ادبیات(زیرگروه 1) علاقمند است و می‌خواهد با اطمینان عددی و آماری انتخاب رشته کند، انتخاب زیرگروه اول را قوی‌تر بداند که تراز بهتری دارد. 

3) جدول رتبۀ کل سهمیه و کشور

در این جدول، رتبۀ کل یا کشوری و رتبۀ در سهمیه  را می‌بینید.

چطور از این اعداد استفاده کنید

رتبۀ کشوری را برای رشته‌هایی می‌خواهید که نوعپذیرش آن‌ها، پذیرش کشوری است. تعدادی از این رشته‌ها را ببینید:

انتخاب رشته

توضیح مرحلۀ سوم، چهارم و پنجم

دفترچۀ انتخاب رشته مربوط به کنکور خودتان را از سایت سازمان سنجش دانلود کرده، با دقت صفحات آن را مطالعه کنید و جاهایی از ان را که مربوط به شماست، مشخص کنید. 

کدام صفحات دفترچه مربوط به شماست

با دفترچۀ کنکور 97 مثال می‌زنم که با کنکور خودتان معادل‌یابی کنید.دقترچۀ انتخاب رشتۀ کنکور 97 انسانی با 176 صفحه در سایت سنجش قرار گرفت. این طور می‌توانم بگویم که کمتر از 10% این صفحات نیاز به مطالعۀ دقیق توسط شما دارد. به این ترتیب:

صفحات 1-19 و صفحات 164-176 که روی هم رفته 30 صفحه شده و کمتر از 2ساعت وقت نیاز دارد.

تنبلی نکنید. شما چند هزار صفحه برای کنکور درس خواندید، چرا نیاید 30 صفحه را با دقت بیشتری یخوانید!

بقیۀ صفحات این دفترچه، کد رشته‌های دانشگاهی است که شما نیاز به خواندنشان ندارید. بلکه باید دانشگاه و رشتۀ مورد نظر خودتان را از آن پیدا کنید. در واقع این صفحات اطلاعات پیش‌نیاز برای انتخاب درست نیستند.

مگر در یک مورد: تعداد ظرفیت پذیرش هر رشته در دانشگاه مورد نظر شما. که البته کاربرد حرفه‌ای ندارد و نمی‌تواند ملاک انتخاب رشته باشد. 

توضیح مرحلۀ ششم

اصلی‌ترین مرحلۀ انتخاب رشته این مرحله است. اما اشتباه نکنید. شما در این مرحله قرار نیست تصمیم بگیرید. قرار است میزان موفقیت خودتان با وضعیت کارنامۀ کنکور در رشته‌ای که از قبل انتخاب کردید، پیدا کنید. 

حرفم این است: انتخاب رشته کاری است که باید و باید در یکی از این مقطع‌ها به یک تصمیم‌گیری در آن برسید:

1) وقتی وارد رشتۀ مورد علاقه خود در پایۀ دهم شدید. 2) وقتی برای کنکور شروع به خواندن کردید. 3) وقتی کنکور برگزار شد و شما با خیال آسوده و زمان کاملا کافی می‌توانستید به مطالعه و تحقیق در رشته‌های مختلف برسید. 

انتخاب رشته

اگر در هیچ یک از این مقطع‌ها، رشته خودتان را انتخاب نکردید، باید بدانید که تحت تاثیر شرایط و موقیعت در حال انتخاب رشته هستید.

امیدوارم جزو آن گروه از داوطلبان نباشید که می‌خواهند به هر قیمتی، کارت دانشجویی یک دانشگاه در جیب داشته باشند

اگر در هیچ یک از این مقطع‌ها، رشته خودتان را انتخاب نکردید، حواستان باشد که دربارۀ عمر خود تصمیم می‌گیرید. دربارۀ 4سال آیندۀ زندگی، دربارۀ مسیر شغلی خود و  . . . پس تا جایی که می‌توانید تصمیم درست و منطقی بگیرید. 

راه حل پیشنهادی من: مشورت با افراد متخصص، دلسوز و آشنا با شرایط شما؛ نه مشاوره با افرادی که ادعا دارند با ده دقیقه شما را خوشبخت می‌کنند یا می‌گویند اگر غیر از این انتخاب‌ها را بزنید، بیچاره می‌شوید. . . . 

چگونه اولویت‌ها را تنظیم کنید

من داوطلبی هستم که به 4 رشته علاقه دارم. اگر علاوه بر رشته‌ها ،دانشگاه موردنظرم را هم بدانم که دایرۀ اولویت‌هایم مشخص‌تر می‌شود. پس مستقیما به سراغ همان دانشگاه‌ها در دفترچه می‌روم و کدهای رشته مورد علاقه‌ام را روی برگه‌ای یادداشت می‌کنم. این کار را برای تمام رشته‌ها و دانشگاه‌های مورد علاقه‌ام انجام می‌دهم. 

 اما اگر تنها رشته‌هایم را بدانم، با توجه به شرایط و مشورتی که با خانواده‌ام داشته‌ام، تمام دانشگاه‌هایی که می‌توانم بروم، مشخص می‌کنم و کد رشته‌های مورد علاقه‌ام از آن دانشگاه‌ها را در برگه‌ای یادداشت می‌کنم.

یادداشت‌هایم را مرتب می‌کنم. دربارۀ آن با خودم،با خانواده‌ام، با نزدیکترین و دلسوزترین افراد خانواده که آشنایی و اطاعات کافی دربارۀ انتخاب رشته دارند، با مشاور متخصص انتخاب رشته و دانشجویان موفق به اشتراک می‌گذارم که دربارۀ آن بحث کنیم و به بهترین تصمیم ممکن برسم. که در نهایت به یک جمع‌بندی برسم و در صفحۀ پیش‌نویس انتخاب رشته وارد کنم که در سایت سازمان سنجش ثبت کنم.

مهم این است: تصمیم گیرندۀ نهایی من هستم. من از آن‌ها فقط مشورت می‌خواهم. 

بدترین سوال این است: شما اگر جای من بودید، چکار می‌کردید؟

پس مشورت بخواهید، نه تصمیم‌گیری! تصمیم‌سازی بخواهید، نه تصمیم‌گیری!

توضیح سه مرحلۀ پایانی

در انتهای دفترچۀ انتخاب رشته، یک برگه به عنوان پیش‌نویس انتخاب رشته، قرار دارد. در این برگه، اولویت‌های خود را تکمیل کنید. با این صورت که خواهم گفت:

انتخاب رشته

در ستون دوره: نوع دورۀ رشته (روزانه. شبانه. نیمه متمرکز و . .. )، در ستون کد رشته: کد اختصاصی هر دانشگاه-رشته را وارد کنید، در دو ستون بعدی: هم نام رشته و دانشگاه را بنویسید.

این اطلاعات را از کجای دفترچه پیدا کنید؟

در همان تعداد صفحات زیادی که از دفترچه وجود دارد و بخش زیادی از دفترچه انتخاب رشته را به خود اختصاص داده است. بین صفحات 19 تا 163. 

خیلییییی مهم: با اشتباه زدن هر کد، دانشگاه، دوره تغییر می‌کند. پس با دقت تمام این کار را انجام دهید. حتما با کسی دیگر این کار را انجام دهید. حتما قبل از اینکه وارد سایت شوید یا به کافی‌نت بروید، آن را بررسی مجدد کنید. 

چند نکتۀ عالی

1) هر داوطلب مُجاز به انتخاب رشته تا قبل از پایان مهلت انتخاب رشته، می‌تواند انتخاب‌های خود را کهک در سایت سازمان سنجش وارد و ثبت نموده، ویرایش کند.

2) اگر در کافی‌نت و توسط اپراتور و مالک کافی‌نت انتخاب رشته را انجام می‌دهید، حتما و حتما قبل از خروج، پرینتی که به شما می‌دهد را با برگۀ پیش‌نویس خودتان مقایسه کنید.

3) وقتی از کافی‌نت به خانه رسیدید، پرینت انتخاب رشته را به کسی دیگر از خانواده یا اطرافیان بدهید که در صورت مغایرت، قبل از اتمام مهلت، آن را اصلاح و ویرایش کنید.

4) به سهمیه‌های اختصاصی و خاص هر سال در دفترچۀ انتخاب رشته دقت کنید. مثلا اگر جزو داوطلبان استان‌های زلزله زده و سیل زده سال 97 هستید، برای شما سهمیۀ رشته‌های خاص در دفترچه وجود دارد.

5) سایت انسانیها، مرجع مشاوره و انتخاب رشته شماست. زیر همین مطلب سوال خودتان را ارسال کنید. 

 

موفق باشید و بمانید

رستم‌جو

4 نظر

ﺳﻪشنبه 22 مرداد 1398

باعرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان که واقعا حامی بزرگ علوم انسانی هستین.بنده الان که میخواستم وارد سایت انتخاب رشته بشم با موردی برخوردم که خیلی تعجب کردم و اینکه معدل کتبی دیپلم رو صفر زده بود میخواستم بدونم فقط برامن اینجوری یا عین کارنامه کنکور باید همون صفر باشه برا نظام جدید ؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 22 مرداد 1398

سلام.

در کارنامه نتایج کنکور داوطلبان نظام جدید نمره صفر اعلام و درج شده است. انتخاب رشته خوبی داشته باشید و ممنون از دلگرمیتون.

 

موفق باشید و بمانید 

رستم جو

ﺳﻪشنبه 22 مرداد 1398

بعدش قسمتی که مربوط معدل دیپلم هستش اون صحیح و اعشار ینی چی؟

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 23 مرداد 1398

در حالتی که معدل دیپلم مثلا پانزده و نیم باشه، پانزده  بخش «صحیح» و  نمره نیم به صورت عدد 50 در بخش اعشار نشون داده میشه: 

15/50

لطفا سوالات خودتون را در یک متن ارسال کنید.

 

رستم جو

پنجشنبه 3 مهر 1399

سلام خسته نباشید من تنها مشاورم شمایید تورو خدا کمکم کنید امسال فرهنگیان مجاز شدم بعد شهرستان ما فقط رشته های علوم اجتماعی مشاوره و اموزش ابتدایی رو میخواد با رتبه ده هزار چقد احتمال قبولیم در دانشگاه فرهنگیان اصفهان هست؟و چطوری الویت هامو بچینم که ضرر نکنم؟فرهنگیان خیییلی برام مهمه.ممنون

پاسخ انسانی ها

جمعه 4 مهر 1399

سلام زنده باشید،ممنون از اعتمادتون 
تبریک میگم مجاز شدن شما را در دانشگاه فرهنگیان 
نگران نباشید همه عزیزانی که در مصاحبه شرکت می کنند ، شانس قبولی دارند 
اولویت های خود را بر اساس آنچه می خواهید بچینید.

شقایق ذکری امیر

دوشنبه 19 آبان 1399

ببخشید . من در کارنامه سبز انتخاب رشتم . جلوی اولویت چهارم .نتیجه . عدد یک اومده . الان باید چیکار کنم .یعنی در اون رشته قبول شدم ایا ؟

پاسخ انسانی ها

شنبه 24 آبان 1399

سلام به شما. 
مفهوم مندرجات كارنامه در ستون نتیجه :


عدد 1 : عدد یک بیانگر آن است که فرد فاقد شرايط و ضوابط اختصاصی مندرج در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 می باشد

( نظير تكرار كد رشته انتخابی ، عدم رعايت جنسيت پذيرش ، عدم توجه به ضوابط رشته های دارای شرايط خاص برای رشته مذكور و...) .

عدد 2 : عدد دو بیانگر آن است که شما در یک کد رشته محل برای مصاحبه به دانشگاه دعوت شدید .
و....
در دفترچه کنکور جزئیات بیشتر را بخوانید.

نظر شما چیست؟