چهار خطای تاریخی در درس تاریخ

چهار خطای تاریخی در درس تاریخ

عنوان عجیبی است، می دانم.

ولی باید در نظر بگیرید که این عنوان برای بحثی انتخاب شده که واقعا به «چرایی» و «چگونگی» بحث درس تاریخ اشاره دارد. وقتی وارد مرحلۀ انتخاب رشته می‌شوید و از خوش‌شانس‌هایی هستید که توان بالای ذهنی شما باعث می‌شود علوم انسانی را انتخاب کنید، اولین تصورتان از درس تاریخ این است که چون درس حفظی است، اصلا چه دبیر یا کتابی می‌تواند به شما در آموزش بهتر در درس «حفظی» تاریخ کمک کند غیر از کتاب درسی!

موضوع آن‌قدر مهم بود که به طور ویژه برای آن دست به تایپ و کیبورد شدم:

خطاهای تاریخی در درس تاریخ

منابع مطالعاتی کنکور انسانی

خطای اول

کتاب کمک آموزشی فقط برای درس‌هایی نیست که اصطلاحا «آموزشی هستند» یعنی برپایۀ توضیح مطالبی که نیاز به باز شدن و حل شدن دارند مثل علوم و فنون، عربی و ریاضی و آمار. کتاب کمک آموزشی برای کمک شما به یادگیری است تا هیچ درسی را «حفظ» نکنید.

نتیجه اینکه: تاریخ یک درس جدی است؛ به اندازۀ دروس دیگر
منابع مطالعاتی کنکور انسانی
خطای دوم

تاریخ حفظ کردنی نیست، تاریخ حفظ کردنی نیست، تاریخ حفظ کردنی نیست. تاریخ را باید بیاموزید. باید یادبگیرید که تاریخ نیاز است برای درک بهتر باقی درس‌های شما و حتی برای درک بهتر جامعه و چنین درسی قطعا نمی‌تواند در دایرۀ حفظیات قرار بگیرید که بعد از امتحان فراموش می‌شود.

نتیجه اینکه: تاریخ را باید آموخت.
خطای سوم

منابع مطالعاتی کنکور انسانی

کتاب کمک آموزشی به‌هیچ عنوان جایگزین کتاب درسی نیست. کتاب کمک آموزشی در کنار و همپای کتاب درسی شما پیش می‌رود تا شما بهتر به مطالب تسلط پیدا کنید و بهتر بیاموزید.

نتیجه اینکه: هیچ کتاب کمک درسی، جایگزین کتاب درسی نیست.
خطای چهارم

منابع مطالعاتی کنکور انسانی

خطای چهارم از اینجا نشأت می‌گیرد که شما در کتاب‌های کمک درسی رشتۀ خود، کتاب ناشرهایی را می‌خوانید که تخصص علوم انسانی ندارند.

در این حالت، شما تنها متن کتاب درسی را با دسته‌بندی‌های متفاوت می‌بینید. و اصولا کمکی به شما نمی‌کند غیر از ارائۀ خلاصه درسی که نشأت گرفته از فکر پوسیدۀ حفظی بودن تاریخ است. برای همین تصور می‌کنید در درسی مثل تاریخ کتاب کمک درسی، یاری‌گر شما نخواهد بود.

ویژگی کتاب خوب

کتابی «خوب» است که:

1) شما را نه با اطلاعات فرای کتاب گمراه کند.

2) از ادبیات کتاب درسی تقلید نکند،

3) کتاب کمک آموزشی تاریخ باید دسته‌بندی‌هایی که در متنی با عنوان «چگونه تاریخ بخوانیم» آشنا کند؛

4) تخصص مرتبط یا نزدیک داشته باشد؛ یعنی نویسندة کتاب کمک آموزشی تاریخ باید فرای کتاب درسی اطلاعات داشته باشد تا بتواند شما را بر اساس اطلاعات کتاب راهنمایی کند، نه زیاده مطالب نامربوط ببافزاید و نه ارتباط مطالب را برایتان گنگ‌تر کند.

جمع‌بندی

شما باید بیاموزید نه حفظ کنید. پس زمانی‌که می‌خواهید کتابی کمک درسی برای درک بهتر تاریخ انتخاب کنید، کتاب را باز کنید و قلم نویسنده را بسنجید. نویسنده در متن کتاب باید بتواند ارتباط مطالب را برای شما آشکار کند.

پس کتاب «خوب» را با «مقایسه» بشناسید.

0 نظر

نظر شما چیست؟