فلسفه را منطقی بخوانید- روش مطالعه فلسفه و منطق

فلسفه را منطقی بخوانید- روش مطالعه فلسفه و منطق

غول مرحله آخر انسانی ها؟!

فلسفه و منطق غول مرحله آخر انسانی ها نیست اما دست کمی هم از اون نداره ، اگر قرار باشه یک درس را مثال بزنیم که به واسطه آن انسانی ها از بقیه رشته ها متمایز میشوند ، انتخاب من درس فلسفه و منطق است .

برخی مشاورین معتقدند فلسفه و منطق دومین درس سخت برای انسانی هاست و البته میانگین درصد بچه ها در کنکور های گذشته هم همین را نشان میدهد . دلیلش احتمالا پیچیده بودن مفاهیم فلسفی و شاید نداشتن پیش زمینه قبلی در این درس است .

اما مطمئن باشید با روش مطالعه درست فلسفه نه تنها غول نیست بلکه عصای دست شما هم هست چه در کنکور و چه در زندگی.

فلسفه و منطق هرچند دو علم جدا هستند اما مثل میخ و چکش به هم وصل هستند .

منطق چیست؟

منطق یعنی پیدا کردن راهی علمی و اصولی برای جمع آوری اطلاعات ، یعنی استفاده بهتر از اطلاعات موجود برای رسیدن به نتیجه گیری درست تر.

مثلا قرار است تا خانه دوست مان قدم بزنیم ، باید فکر کنیم چند راه وجود دارد ؟ کدام راه کوتاه تر است؟ کدام مسیر امن تر است؟ کدام با صفا تر است؟ و ... منطق کمک میکند بین این راه های مختلف مقایسه کنیم و درست انتخاب کنیم به عبارت دیگر منطق به ما کمک میکند تصمیم های بهتری در زندگی بگیریم.

جنبه دیگر منطق ،بر ساختن نوع خاصی از اطلاعات درباره ی امور و پدیده های جهان است (مانند ریاضیات) و سپس کشف روابط موجود میان آنها . انتقال یا انطباق نتایج حاصل از اطلاعات این جهان مفروض به جهان واقعی خطرناک است

در منطق سخن از (باید باشد)(نمی تواند باشد) به کار می رود .به جای تداخل در حوزه های ممکنات باید درصدد حرکت از پله ای به پله دیگر همراه با نتیجه گیری قطعی باشیم‌.

فلسفه چیست؟

فلسفه یعنی پرسشگری ، یعنی جستجوی چیستی و چرایی موجودات و پدیده ها . فلسفه یعنی فکر کنیم و سوال بپرسیم و در جستجوی جواب باشیم .

دقت کنید دیدگاه شما برای مطالعه فلسفه باید دیدگاهی سوالی و انتقادگرایانه باشد.درست مانند سقراط که فیلسوف تمام عیاری بود؛ او همین قدر می دانست که چیزی نمی داند. سقراط با تکیه به فلسفه همه چیز را زیر سوال می برد .

بسیاری با این برداشت نادرست به فلسفه روی می آورند که فلسفه چیزی جز مجموعه دانش نیست ،و بیش از آنکه خود مستقلا بیندیشد می خواهند اطلاعات جمع آوری کنند .

فلسفه مجموعه ای از اطلاعات نیست بلکه پرسشگری و خردورزی است.

 پس فلسفه یک فعالیت است ،نه یک مجموعه دانش و مانند هر فعالیت دیگری به مهارت نیاز دارد. اما چه نوع مهارتی؟ در یک کلام :توانایی دیدن خود و جهان از دیدگاه های متفاوت.

فلسفه به ما نشان می دهد که چگونه محدودیتهای دیدگاهمان را بازشناسیم؛ اما کار دیگری هم می کند فلسفه به ما یاد می دهد که چطور از خودمان فاصله بگیریم ،یعنی چطور از حصار آشنای جواب های خودمان خلاص شویم.

رابطه منطق و فلسفه

با فلسفه میپرسیم و با منطق میکوشیم جواب درست را بیابیم ، پس نمیتوان فلسفه را از منطق جدا کرد همان طور که نمیشود زیست شناسی را از پزشکی جدا دانست. منطق راهِ یافتن پاسخ را به وسیله فرمول های مختلف به ما نشان می دهد  و فلسفه راه چگونه سوال پرسیدن را ، "به یاد داشته باشید پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است."

هر دو درس به شما روش درست اندیشیدن را یاد می دهند

کسانی که این دو درس را مطالعه می کنند نگاه عمیق تر نسبت به اطراف و جهان هستی دارند .

"روش مطالعه صحیح این دو "

مثل هر درس دیگری ، فلسفه و منطق هم نیاز به روش مطالعه صحیح دارند ، این روش ، دشواری های فلسفه شیرین میشود . در مقاله پیش رو میکوشم تجربیات خودم از روش مطالعه صحیح این درس را برایتان بگویم.

چیزی که در ذهن شما موقع مطالعه درس فلسفه و منطق می گذرد

متن درس را شروع می کنید به روخوانی و حفظ واژه به واژه آن

استفاده از هایلایت به مقدار زیاد(اشتباه رایج بیشتر شما دانش آموزان است به خصوص در چنین درسی )

حل تمرین ها ،سپس دوباره به کتاب مراجعه می کنید.

روش  پیشنهادی و اجرایی من

برایتان پیشنهاداتی دارم:هربار هر درسی را که می خوانید نه تنها فلسفه و منطق بلکه تمام دروس از دو جهت فکر کنید :

۱)فکر کنید اولین بار است که می خواهید بخوانید

۲)فکر کنید آخرین بار است که می خوانید

اولین بار از چه جهت ؟وقتی درسی را برای بار اول می خوانید به تمام جزئیات و تک تک خط های آن توجه می کنید با این ذهنیت دقیق تر و عمیق تر مطالعه می کنید .

اگر از هایلایت استفاده نکنید به شما در ایجاد این ذهنیت کمک می کند

آخرین بار از چه جهت ؟هنگامی که با این تصور که این آخرین باری است که این درس را ورق می زنید و مطالعه می کنید بی شک عمیق تر و جدی تر مطالعه می کنید.

"روش مطالعه منطق"

شما باید منطق را جزو اولویت های مطالعه بدانید .از هر زمان شروع به مطالعه می کنید فرقی ندارد (اما این حرف دلیل بر این نمی شود در نزدیکی کنکور شروع به مطالعه این درس مفهومی کنید)بلکه باید زودتر شروع کنید.

یادگیری درس منطق قبل از فلسفه ضروری است و به دلیل داشتن اصطلاحات زیاد شدیدا نیاز به مرور و تکرار دارد.

در مطالعه منطق برای کنکور اکتفا کردن به کتاب درسی کافی نیست

مخصوصا در دروسی مثل سالبه و...از کتاب های تستی استفاده کنید

می توانید تمام نکاتی که از کتاب تست متوجه می شوید را وارد کتاب کنید،طوری شود که از یک مرجع برای دوره استفاده کنید .

دروس اول کتاب منطق ،کاربردی نیست و به صورت متن است که با مطالعه پیوسته در ذهن شما ثبت می شود‌

"روش مطالعه فلسفه"

فلسفه یازدهم و دوازدهم یک سری تفاوت ها دارند ،فلسفه یازدهم مطالب مفهومی بیش تری نسبت به فلسفه دوازدهم دارد اما فلسفه دوازدهم مطالبی دارد که لازم است به خاطر بسپارید.

در دروسی مانند سقراط و ارسطو که به صورت داستان مطرح شدند همانگونه داستان طور بخوانید و مطالعه فراوانی داشته باشید زیرا در تست هایی که از درس سقراط می آید با کلمات بسیار بازی می کنند و باعث می شوند شما بین هر چهار گزینه شک کنید (از درس سقراط تا به حال تست های بیشتری نسبت به مباحث دیگری آمده است)

سعی کنید نام کتاب ها و استادانی که در کتاب یازدهم و دوازدهم بیان شده است را جداگانه بنویسید و هر روز به مرور آنها بپردازید زیرا فرار هستند و ممکن است فراموش کنید.

روش تست زنی در این درس

"تست زدن در درس فلسفه و منطق" به این بر می گردد که چقدر دانش آموز توانسته این دو درس را درک کرده باشد مخصوصا در درس فلسفه ،دانش آموز باید به طور کامل مفاهیم و نظرات فلاسفه مختلف را درک کرده باشد

درس منطق هم مثل فرمول می ماند ،یعنی با توجه به فرمولی که در ذهن داریم بتوانیم درک کنیم کدوم فرمول برای کدام سوال است ،می توانیم به خوبی به تست ها پاسخ دهیم

همچنین باید برای رد هر گزینه دلیلی داشته باشیم و سوالات شک دار را نزنیم

اصلا ی سری سوالات در کنکور میایند که واقعا نباید زد و دانش آموزان را بین گزینه ها گیج و گمراه می کنند

تست های فلسفه و منطق همانطور که پیش تر گفتم مفهومی هستند

جدا از پیچیدگی و مفهومی بودن و اینکه باید روابط میان مطالب را بدانیم،گاهی تست هایی در فلسفه می بینید که در قالب شعر و مفاهیم ادبی هستند اما ماهیت فلسفی دارند.

به خاطر داشته باشید که در آزمون کنکور در درس فلسفه و منطق به دنبال این نباشید که به تمام سوالات پاسخ دهید بلکه فقط سوالاتی را پاسخ دهید که میتوانید برای رد گزینه های غلط آن دلیل داشته و مطمئن باشید.

"منابع پیشنهادی"

با توجه به مجموعه کتاب های مشاوران  برای دانش آموزان پایه دهم کتاب های هدفدار را پیشنهاد میکنم که برای کسب نمره قبولی در امتحانات و همچنین در آزمون های آزمایشی برای این گروه از دانش آموزان مفید می باشد ‌.

مجموعه کتاب های جامع  تست های کنکوری و همچنین تست های مفهومی خوبی براتون تهیه کرده اند.

دانلود و مشاهده منبع کنکور 1400 فلسفه و منطق

7 نظر

یکشنبه 8 تیر 1399

عالی بود متشکرم از نویسنده گرامی بابت این مطالب مفیدشان باعث شد با روش های بهتری برای مطالعه این درس اشنا بشم

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 8 تیر 1399

سلام خسته نباشید،ممنونم 
خوشحالم که باعث شدم در مطالعه این درس ی پله به جلو برید.

شقایق ذکری امیر

یکشنبه 8 تیر 1399

سلام خسته نباشید برای تست زدن از این 3کتاب مفهومی اگر تست های کتاب جامع مشاوران رو بزنیم اکتفا میکنه یا منابع دیگه هم پیشنهاد میکنید؟تشکر صادقانه میکنم

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 8 تیر 1399

سلام زنده باشید،

این دروس مفهومی همانطور که گفتم نیاز به درک عمیق دارد اگر شما دانش آموزان به درک درست و عمیقی از این سه کتاب برسید یک کتاب تست جامع که شامل تست های کنکور و تالیفی مفیدی باشند طوری که ساده نباشد می توانید موفق  شوید ،نمیگم استفاده از کتاب تست های مختلف تاثیر ندارد ،به هرحال شما وقتی با تست های مختلف روبرو می شوید بازدهی بیشتری خواهید داشت اما هنگامی که در اطراف خود در زمان مطالعه کتاب تست های زیاد می بینید ک به احتمال زیاد  فرصت لازم بدست نمی آورید تمام تست هارو تمام و دوره کنید استرس می گیرید 

 شقایق ذکری امیر

یکشنبه 8 تیر 1399

روش پیشنادی من؟ اول باید بدونیم شما کی هستید یانه

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 8 تیر 1399

قبل از هرچیز سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز انسانیها

بنده  شقایق ذکری امیر داوطلب کنکور 98 نظام جدید رشته علوم انسانی منطقه 1 دانشجوی دانشگاه فرهنگیان  رشته آموزش ابتدایی و با کمال افتخار  مشاور در مرکز مشاوره انسانی یار ؛ سعی خواهم کرد تجربیات و دانش خودم در مسیر نه چندان آسان کنکور انسانی نظام جدید را هم با شما به اشتراک بگذارم بر مبنای اصول مشاوره و برنامه ریزی تخصصی.

برای شما و همه انسانیها آرزوی موفقیت دارم.

دوشنبه 9 تیر 1399

خانم ذکری امیر چقدر خوشحالم که ما همسن هستیم ولی من فارق التحصیل تجربی ام و قراره امسال انسانی شرکت کنم ممنون از اینکه تجربیات قشنگتونو میگید.میشه لطف کنید بگید سه درس پایانی منطق که در واقع اصلی و دشوارن رو چطوری بخونم که درک بهتری داشته باشم..حقیقتن ترسیدم از این درس ولی نمیخوام تحت هیچ شرایطی رهاش کنم فقط پیشنهادی بهم بکنید که این درسو برا کنکور برسم خوب بخونم..چطوری برنامه ریزیش کنم؟

پاسخ انسانی ها

دوشنبه 9 تیر 1399

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما کنکوری عزیز ،ممنون که وقت گذاشتی مطالعه کردی امیدوارم برات مفید بوده باشه.
خدمت شما عرض کنم که وقتی شما وارد رشته علوم انسانی شدید حتما با مفهومی بودن دروس این رشته آشنایی دارید .همانطور که گفته بودم منطق ی درس مفهومی و کاربردی هستش ، مانند ریاضی با دانستن فرمول هایی شما قادر به حل تست هستید ،پس سعی کنید به چشم ریاضی بهش نگاه کنید فرمول هارا به ذهن بسپارید و درک کنید اصلا به دنبال حفظ کردن نباشید حتی اگر زمان کافی ندارید.  
درسته منطق درس دشواری هست اما درعین سخت بودن شیرینی خودش را دارد 
اگر واقعا قصد مطالعه  دقیق را دارید ،بدون استرس زمان بزارید .
فقط مطالعه محض متن کتاب تاحدودی به دانش آموز در کسب نمره خوب  در امتحانات یاری می رساند . 
شما علاوه بر مطالعه شما باید تمام نکات را به صورت جداگانه برای خود بنویسید یا در همان درسنامه کتاب کار خود مطالعه کنید سپس سراغ تست بروید،تست هارا با دقت بزنید  اصلا از اینکه غلط تستی را زدید نترسید . هر وقت سر هر تست  ی فرمول را فراموش کردید به سراغ نکاتی که از فرمول ها زدید بروید و با مرور آنها این نکات به خوبی در ذهن شما ماندگار می شود 
دوباره عرض میکنم خدمتتون نحوه  مطالعه منطق همانند ریاضی می ماند پس بسیار تمرین کنید و تست بزنید این تمرین ها در ساعات مختلف و هرروز باشد 
یک دفعه ۴ساعت زمان نزارید برای مطالعه 
این روش درستی نیست .
امیدوارم در  آزمون سرنوشت ساز کنکور  ،بهترین خود را بسازید .

شقایق ذکری امیر

پنجشنبه 12 تیر 1399

عااالی واقعا ممنونم از نویسنده عزیز این مطلب که تجربیات خوبشونو در اختیار ما قرار دادن😍🌸خدا قوت

پاسخ انسانی ها

جمعه 13 تیر 1399

موفق باشیدblush

دوشنبه 16 تیر 1399

استاد کی منتظر ارائه بعدیتون باشیم ؟

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399

با تشکر از شما.

حتما مطالب براساس نیاز اموزشی شما عزیزان تهیه و منتشر خواهد شد

ﺳﻪشنبه 17 تیر 1399

کاش بهتر تست های فلسفه و منطق رو برامون باز میکردن تا ما بهتر سوالات رو بفهمیم

پاسخ انسانی ها

چهارشنبه 18 تیر 1399

سلام. از مطالب اتاق علمی فلسفه منطق استفاده کنید

نظر شما چیست؟