شروع دین و زندگی برای کنکور 1400

شروع دین و زندگی برای کنکور 1400

دینی را دیر شروع نکنید!

داوطلبان تلاشگر و هدفمند کنکور ۱۴۰۰ از این روزهایی که در اختیار دارند نهایت بهره را می برند و برای ادامه مسیر خود اطلاعات جمع آوری می کنند.
اما متاسفانه باور غلط رایج در بین دانش آموزان وجود دارد که دروس عمومی و خصوصا درس دین و زندگی را درسی می دانند که نیازی به مطالعه از تابستان ندارد و با صرف زمان در ماه های پایانی می توان در این دروس پیشرفت کرد.
مخاطبان کنکور 1400 نباید پیرو این باور باشند. چرا که می دانند دین و زندگی و سایر دروس عمومی به مطالعه و یادگیری در بلند مدت نیاز دارند‌. پس از همین الان سرمایه گذاری روی این دروس را برای کنکور ۱۴۰۰ شروع کرده اند. 

روش مطالعۀ دین و زندگی

دین و زندگی درس رتبه ساز!

از طرفی درس دین و زندگی به دلیل خاصیت رتبه ساز بودن خود اهمیت ویژه تری پیدا می کند.
پس لازم است حتما زمان مخصوصی را در برنامه مطالعاتی دانش آموزان داشته باشد. حال که یک کنکوری ۱۴۰۰ از اهمیت این درس آگاه شده از لازم است از چه روش و منبعی برای پیشرفت در این درس استفاده کند؟

روش و منبع

شروع از پایه

با توجه به اینکه هدف مطالعه دو کتاب ده و یازده در طول تابستان است کتاب پایه کنکور (شامل دو پایۀ 10.11) مشاوران می تواند یکی از بهترین انتخاب ها برای این درس باشد. درس نامه این کتاب کاملا مفهومی نوشته شده و از طرفی چینش هدفدار تست های این کتاب به ذهن دانش آموز در مورد تسلط بر هر مبحث و شروع مبحث بعدی جهت می دهد و اورا برای ایجاد ارتباط بین مباحث مختلف آماده می کند. 

تصحیح دیدگاه

قبل از روش مطالعه تصحیح دیدگاه به این درس ضروری است.دانش آموزی که دین و زندگی را درسی می داند که حفظی است و در پی به خاطر سپردن مطالب آن است نخواهد تواتست در این درس پیشرفتی داشته باشد.پس لازم است با ماهیت این درس آشنایی درستی پیدا کنید.
مطالب ومختلف در درس دین و زندگی دارای ارتباط مفهومی با یگدیگر هستند و بین آیات و متن کتاب پیوستگی کامل برقرار است.  پس  هرگز نباید این درس را حفظی دانسته و در پی به خاطر سپاری طوطی وار مطالب آن بود.

هیچ درسی حفظی نیست

پس در مورد روش مطالعه هم همانطور که گفته شد می توان گفت مهم ترین اصل همین است که دانش آموز در مرحله یادگیری به دنبال یافتن و ایجاد این ارتباطات باشد(خود یا با کمک درسنامه کتاب پایه کنکور) تا مطالب به صورت طبقه بندی شدا و مرتبط در حافظه اش ثبت شود.
از طرفی برای ایجاد این ارتباط و درک درست قسمت های متنی دانستن روش های درست متن خوانی ضروری بنظر می رسد(روش های متن خوانی ازآپارات انسانی‌ها) قابل دسترسی هستند.  همچنین در کتاب دین و زندگی پایه کنکور مشاوران، آموزش متن خوانی را می‌بینیم. 

پرکاری تستی

نهایتا پس از این مرحله نوبت به پرکاری تستی با استفاده از حل تست های هدفدار می رسد تا آنچه آموخته شده به طور کامل در ذهن دانش آموز تثبیت شود. 

جمع بندی

اگر یک داوطلب کنکور ۱۴۰۰ از الان تا آخر تابستان دین و زندگی را به طور پیوسته و با استفاده از روش های گفته شده مطالعه کند دو سوم مطالب این درصد مهم را جمع بندی کرده است که این یعنی ۷۵درصد از ۱۰۰کل را به دست آورده است و خود دستاورد بزرگی است.

دین و زندگی انسانی از ناشر تخصصی دروس عمومی و انسانی

اولین کتاب آموزشی برای یاد دادن دین و زندگی به شما

ویژگی‌ها:

متن‌خوانی آیات و احادیث (بودجه بندی آیات و روایات دینی در کنکور)

آموزش روش یادگیری از طریق روابط علت-معلولی و تقدیم-تأخیر

تست‌های مروری از آزمون آزمایشی منتخب سؤالات کانون فرهنگی آموزش، برای جمع بندی

چینش مبحثی تست‌ها در هر درس متناسب با عنوان‌بندی‌های درسنامه

پس از آن از مهر ماه با شروع دوازدهم می تواند روی یادگیری دین و زندگی دوازدهم و مرور و تثبیت دین و زندگی پایه تا کنکور ۱۴۰۰ بپردازد

مشاهده و دانلود بخش هایی از کتاب دین و زندگی کنکور

0 نظر

نظر شما چیست؟