یادگیری آسان لغات و گرامر زبان انگلیسی

یادگیری آسان لغات و گرامر زبان انگلیسی

به نام خدا

تعدادی از دانش آموزان همواره دلایلی برای ضعف خود در درس زبان می آورند،یکی از متداول ترین دلایل این است که (زبانم از پایه ضعیف است و نمی توان کاری برایش انجام داد)

طبیعتا برای تسلط بر هر درسی فرد باید در ابتدا با مبانی آن آشنایی داشته باشد. درصورتی که  اگر دانش آموز از پایه نکاتی را نداند شاید هرگز نتواند در درس مورد نظرش به موفقیت برسد.

بنابراین برای یادگیری هر درسی مخصوصا درس زبان انگلیسی،فرد باید مد نظر داشته باشد که نیاز است در درون خود درختی بکارد که ریشه های قوی در خاک داشته باشد تا در نهایت ثمر دادن این درخت را ببیند.

تعدادی از افراد خیلی دیر متوجه اهمیت درس زبان انگلیسی می شوند،در این هنگام آن ها فقط به دنبال این هستند که حداقل درصد مطلوبی را در این درس کسب کنند.

به این بخش از کتاب درسیِ زبان انگلیسی پایه دهم توجه نمایید:

در اینجا تنها قسمتی از واژگان مهم یک درس بیان شده است طبیعتا تعداد واژگانی که در بخش های مختلف کتاب مانند Reading و conversationآورده می شوند بسیار بیشتر از این  است. (با نگاهی به بخش‌های گفته شده از کتاب درسی یا متن و کلوز تست در آزمون‌های آزمایشی و کنکور سراسری، متوجه این موضوع خواهید شد.)

یک پیشنهاد برای مطالعه: تکنیک‌‌های پاسخگویی‌ به متن و کلوز زبان انگلیسی

بنابراین واژگان بخش قابل توجهی از کتاب را تشکیل می دهند و برای نویسندگان کتاب و طراحان تست اهمیت دارد که دانش آموز از معانی لغات به سادگی عبور نکرده باشد.

از اهمیت واژگانِ زبان انگلیسی در کنکور سراسری نمی توان غافل شد.غالبا واژگان در کنکور سراسری تست های زیادی را به خود اختصاص می دهند بنابراین افراد حتی اگر زمان اندکی تا کنکوری سراسری داشته باشند سعی می کنند لغات را به دقت مطالعه کنند تا بتوانند به بخش قابل توجهی از تست ها پاسخ دهند.

برای مطالعه لغات فرد باید تمام تمرکز خود را به کار بگیرد تا آن ها صرفا به خاطر نسپارد بلکه آن هارا به خوبی فهم کند.

در اینجا چند روش برای یادگیری واژگان زبان انگلیسی آورده می شود:

1-دانش آموز می تواند یک کلمه انگلیسی را در زندگی روزانه خود تداعی کند.همین مورد باعث می شود که فرد به راحتی معنای کلمه را فراموش نکند.

enlightenedبه طور مثال کلمه install را در نظر بگیرید،معنای فارسی این لغت نصب کردن است دانش آموز در هنگام یادگیری این کلمه می تواند نرم افزاری را به یاد آورد که به تازگی روی کامپیوتر خود نصب کرده است و به خود بگوید من فعل install را عملی کردم.

2-یکی دیگر از روش های یادگیری کلمات،روش جمله سازی است.در این روش دانش آموز سعی می کند چند لغت را که به تازگی آموخته است در یک جمله به کار ببندد تا با یادآوری جمله معنی کلمات برایش تداعی شود.

enlightenedاین بار واژه constrast به معنای تضاد داشتن را در نظر بگیرید،دانش آموز می تواند به خود بگوید لبخند(laugh)  و گریه (cry) در حالت تضاد (constrast)  با یکدیگر هستند.

laughSmiles and cries are contrasting.

* در حالت کلی تسلط بر معانی واژگان با ارتباط دادن لغات با یکدیگر آسان تر صورت می گیرد.

3-یکی دیگر از روش های به خاطر سپردن کلمات،استفاده از واژه های هم خانواده است.

در زبان انگلیسی مانند زبان فارسی کلماتی وجود دارند که با یکدیگر هم خانواده هستند می توان از ارتباط این کلمات برای یادگیری بهتر معنی واژگان استفاده کرد.

enlightenedبه سه واژه poet و poem و poetry  توجه نمایید.این سه واژه به ترتیب معانی زیر را دارا هستند.

وقتی دانش آموز معنای ریشه ای یک کلمه را بلد باشد می تواند معانی دیگر واژگانِ هم ریشه را نیز حدس بزند.به این تست کنکورِ علوم انسانی سال 1399 توجه نمایید:


1. در تحلیل این تست، نخستین کاری که باید انجام بگیرد مطالعه کامل جمله است.

enlightenedدر صورتی که دانش آموز فقط چند کلمه اول را بخواند و عجولانه پاسخ مد نظرش را انتخاب کند احتمال خطا به شدت افزایش پیدا می کند زیرا گاهی طراح در آخر جمله کلمه ای می آورد که می تواند به طور کلی سمت و سوی جمله را عوض کند.

* معنی جمله در صورت تست: بسیار سخت بود،ولی بعد از چندین سال توانستم ------مردی را که با ماشینش به من برخورد کرد و توانایی راه رفتن را از من گرفت.

تعدادی از دانش آموزان با مطالعه جمله و فهم معنی آن فورا کلمه بخشش را به یاد می آورند و در بین گزینه ها به دنبالِ مترادف انگلیسیِ این کلمه می گردند.اما برای برخی دیگر کار به این شکل جلو نمی رود.

اگر دانش آموز نتوانست به طور کامل معنی جمله را بفهمد می تواند با استفاده از کلید واژه هایی مانند  but و difficult و the man و  carبه پاسخ درست در جمله دست پیدا کند.

2. قدم بعدی دانستن معانی لغات آورده شده در گزینه هاست.

enlightenedدر اینجا همه چیز به خودِ دانش آموز و توانایی اش در یادآوری معانی واژگانِ فهم شده بستگی دارد. واژه hate به معنی نفرت داشتن از... و تنفر داشتن از... می باشد.

ـ واژه forgive به معنی بخشیدن و عفو کردن می باشد.

ـ واژه expect به معنی انتظار کشیدن و منتظر بودن است؛

ـ و در نهایت واژه appreciate به معنای قدردانی کردن و تقدیر کردن می باشد.

پس تمامی گزینه ها فعل می باشند.

حتی اگر فرد معنی گزینه درست در تست یعنی forgive  را نمی دانست می تواند با روش حذف سایر گزینه ها به پاسخ درست دست یابد.

تست هایی با این شکل و شمایل در درس زبان انگلیسی دیده می شوند.

enlightenedدر اینجا طراح قصد دارد استنباط کلی دانش آموز از جمله را بسنجد و بداند که فرد تا چه میزان بر معانی واژگان مسلط است.

به این بخش از «کتابِ زبان جامع کنکور انتشارات مشاوران آموزش» توجه کنید:


در اینجا سعی شده است معنی لغات به همراه مثال برای دانش آموز بسط داده شود.

enlightenedدر این بین معنای واژه forgive  نیز مشاهده می شود.

مبحث گرامر؛ دشوار یا آسان؟

مسئله بعدی گرامر است.گرامر در زبان همواره برای بسیاری از دانش آموزان مشکل ساز بوده است و افراد علی رقم مطالعه مکرر و پی در پی گرامر،گاها  نمی توانند به این تست ها در کنکور سراسری پاسخ صحیح بدهند.

اما به نظر شما چرا این اتفاق می افتد؟

در اینجا نیاز است دانش آموز قدم هایی را برای مطالعه گرامر بردارد؛ در ابتدا مراحل پیشنهادی‌ام را می‌گویم و بعد به سراغ نمونه می‌روم:

1-مطالعه گرامر باید مفهومی انجام پذیرد. این یعنی فرد نباید صرفا نکات را حفظ کند و سپس توقع داشته باشد که بتواند همه نکات را به خوبی در تست پیاده کند.

2- دانش آموز پس از مطالعه متن گرامر، باید با مثال ها کار کند تا ببیند به خوبی می تواند چرایی مثال ها را متوجه شود یا خیر.

3-در گام بعدی دانش آموز باید به سراغ تست ها برود. بهتر است فرد در ابتدا با تست های نسبتا آسان سروکار داشته باشد و پس از آن کم کم به سراغ تست های دشوار برود.

در اینجا به مبحث افعال معلوم و مجهول را در درس زبان انگلیسی توجه کنید:

1. افعال معلوم و مجهول passive)و (active  یکی از مباحث مهم گرامر در درس زبان انگلیسی محسوب می شوند.

enlightenedدر ابتدا نیاز است فرد به طور مفهومی کلیت اصول و مبانی این مبحث را مطالعه کند.بنابراین حفظ کردن مطالب نمی تواند به دانش آموز کمکی کند.

2. همانطور که در بالا آورده شد در مرحله بعد نیاز است دانش آموز با مثال ها رو به رو شود تا میزان فهم خود را از مطالب دریابد.در صورتی که دانش آموز در این جا نسبتا موفق عمل کرد می تواند به سراغ مرحله بعد که همان تست زدن است برود.

از ویژگی‌های خوبِ کتاب زبان انگلیسیِ جامع کنکور مشاوران، آموزش step by step  است تا شما را برای رسیدن به درصد بالا آماده ‌کند.

از اینجا این کتاب را با تخفیف سفارش دهید، در هر سطحی از زبان انگلیسی باشید توصیه می‌شود بخشی از این کتاب ببینید. 

3. پس از کار کردنِ تعدادی تست،ردانش آموز نباید مبحث را کنار بگذارد بلکه او باید تمرین و تکرار را انجام دهد تا بتواند تسلط خود را بر مبحث تثبیت کند.

به این تست کنکور سراسری انسانی سراسری 1399 توجه نمایید:

enlightenedهمانطور که مشاهده می کنید در اینجا صرفا دانستن نکات گرامری مرتبط با تست نمی تواند به فرد کمک زیادی کند و نیاز است فرد تست هایی را مشابه این تست زده باشد و بر مبحث معلوم و مجهول  و جایگاه قرار گیری کلمات (مفعول+فعل مجهول+قید زمان) و جابه جایی و تغییرات این ها در زمان های مختلفِ حال ساده،گذشته ساده،زمان حال استمراری و گذشته استمراری و... مسلط باشد.

تست‌های  کتاب کمک درسیِ «زبان جامع کنکور مشاوران» به دو دسته تقسیم می‌شوند، تست‌های درس ‌به‌درس و صد سؤال که یکی از مهمترین بخش‌های این کتاب است؛ بعد از تهیۀ این کتاب پیشرفت خود را از وضعیت فعلی که در آن هستید، خواهید دید. 

* بنابراین به نفع دانش آموز است که به سادگی از درس زبان انگلیسی دست نکشد و تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بر این درس به حد کافی مسلط شود.

نتیجه گیری:

1-واژگان در درس زبان انگلیسی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار هستند.

2-معنای کلمات را با ربط دادن آن ها به یکدیگر یاد بگیرید تا سرعت عمل بالایی پیدا کنید و ماندگاری مطالب در ذهن تان افزایش یابد.

3-برای تسلط بر گرامر،بر خواندن شفاهی متن توضیح گرامر اکتفا نکنید و تست های متعددی برای آشنایی با اشکال مختلف سوالات بزنید.


 

علوم انسانی زیربنای توسعه است و یادگیری اصولی زبان انگلیسی مسیری به سوی ارتباط با دیگر ملت هاست.


برا تهیه کتاب زبان انگلیسی ناشر تخصصی علوم انسانی و دروس عمومی، و مشاوره انتخاب منبع با شماره زیر تماس بگیرید.

 

تلفن : 02166975727 داخلی 203 الی 205

مطالعۀ بیشتر: 

مطالعه زبان انگلیسی برای کنکور

چگونه زبان انگلیسی کنکور را صد بزنیم؟

2 نظر

دوشنبه 21 مهر 1399

سلام برای علوم فنون و جامعه شناسی چه منبعی خوبه بگیرم

پاسخ انسانی ها

ﺳﻪشنبه 22 مهر 1399

سلام به شما.

ما مجموعه کتابهای انتشارات مشاوران آموزش را به شما پیشنهاد میدهیم. 

از اینجا برای درس علوم و فنون، ببینید.

از اینجا منابع درس جامعه شناسی را ببینید. 

و یا با شمارۀ تلفن : 02166975727 داخلی 203 الی 205 تماس بگیرید.

شنبه 8 آذر 1399

سلام ببخشید در بسیاری از متن های کلوز ، گرامر ، لغات و درک مطلب تا جایی که من دیدم بخش عظیمی از لغات خارج از کتاب و نا آشنا هستند در حالی که من لغت به لغت خط به خط کتاب رو کامل بلد هستم . به نظر حفظ کردن لغات خارج از کتاب امری غیر قابل اجتناب هست درسته ؟

پاسخ انسانی ها

شنبه 18 بهمن 1399

سلام دوست عزیز.
شما می توانید با استفاده از کتاب های کمک آموزشی، لغات بیشتری یاد بگیرید. فراموش نکنید که هرچه بیشتر تست بزنید، دایره لغات شما بیشتر می شود. 
فاطمه ابراهیمی

نظر شما چیست؟