برای کسب درصد بالا در جامعه شناسی چه کنیم؟

برای کسب درصد بالا در جامعه شناسی چه کنیم؟

"جامعه شناسی علم مطالعه ی رفتار انسان به عنوان یک موجود اجتماعی است."

تمام کلمه های این جمله، اهمیت جامعه شناسی را نشان می دهند. یعنی اگر شما هر رشته ای که مربوط به انسان باشد را انتخاب کنید، نیاز به دانسته های جامعه شناختی دارید و اگر این دانش را داشته باشید، خیلی بهتر از دیگران در شغل آینده ی خود عمل خواهید کرد.

جامعه شناسی مطالعه ی زندگی اجتماعی انسان، گروه ها و جوامع انسانی است. این رشته در ابتدا به عنوان "فیزیک اجتماعی" شناخته شد اما بعدها اوگوست کنت اصطلاح "جامعه شناسی" را وضع کرد. اوگوست کنت معتقد بود برای مطالعه ی جامعه باید از همان روش های علمی دقیقی استفاده کند که فیزیک یا شیمی برای مطالعه ی دنیای فیزیکی به کار می گیرد؛ اما بعدها افراد دیگر آمدند و به تفاوت جامعه شناسی و علوم تجربی پرداختند. از این رو جامعه شناسی به عنوان یک رشته ی انسانی معرفی شد و اکنون یکی از مهم ترین شاخه های علوم انسانی شناخته می شود.

enlightenedبه همین دلایل جامعه شناسی در کنکور انسانی دارای نقش مهمی است و به غیر از زیرگروه 1، در دیگر زیرگروه ها ضریب 2 و 3 دارد؛ با تمام اینها باز هم برخی دانش آموزان و حتی برخی مدارس از اهمیت آن غفلت می کنند؛ اما شما می توانید از این غفلت استفاده کنید و جامعه شناسی تان را تقویت کنید تا بتوانید درصد بالایی را کسب کنید و تغییر فاحشی بین رتبه ی خودتان و دیگران ببینید؛ همانطور که اکثر رتبه های برتر، وامدار درصد بالا در این رشته هستند.laugh

بر اساس جدول اعداد انسانی ها که پایان کتاب های مشاوران آموزش آمده است، طبق کنکور 98 حداقل درصد قابل درقبورشته جامعه شناسی 30% و بالاترین میزان آن، 90%  بوده است و این یعنی اگر شما رتبه ی قابل قبولی در کنکورتان می خواهید، باید به نحوی درس جامعه شناسی را مطالعه کنید که بتوانید از آن بیشتر از 50% کسب کنید.

برای کسب درصد بالای جامعه شناسی در کنکور چه کنیم؟

enlightenedمهم ترین و اساسی ترین اصل این است که درس های جامعه شناسی را عمیقا بفهمیم؛ سؤالات مفهومی، سهم زیادی در 20 سوال جامعه شناسی دارند. برای فهم دقیق دروس باید هر درس را دقیق بخوانید و به درک جامع از آن برسید. اگر تست های هر درس را بزنید و با چگونگی سؤالات هر درس آشنا شوید، فهم هر درس به مرور حاصل می شود.برای مثال شما باید جامعه شناسی پزیتیویستی را بخوانید، تست آن را در کتاب تست جامعه شناسی مشاوران بزنید و پاسخهای خود را چک کنید تا مفهوم پزیتیویسم را عمیقاً یاد بگیرید.

enlightenedاصل دیگر،  مقایسه ای خواندن است؛ برای مثال در بحث استعمار، شما باید انواع استعمار( استعمار نو و استعمار فرانو) را مورد مقایسه قرار دهید؛ مثلا در استعمار نو  برای به قدرت رسیدن، از کودتای نظامی استفاده می کردند اما در استعمار فرانو از ابزار و ظرفیت های فرهنگی و علمی استفاده می کنند. شما با مقایسه ی ویژگی های هردو، هم به فهم عمیق تری می رسید و هم می توانید تست های ترکیبی مربوط به استمعار را درست بزنید.

enlightenedعلاوه بر این، شما باید هر سه کتاب جامعه شناسی را مطالعه کنید؛ زیرا سؤال های ترکیبی، سهم بسیار زیادی در این درس دارند. طبق جدول اعداد انسانی مشاوران، در کنکور 98 از 20 سؤال جامعه شناسی، 7 سؤال، ترکیبی بوده است؛ یعنی ترکیبی از جامعه شناسی 1 و 2، جامعه شناسی 2 و 3، و هر سه ی این ها باهم. پس برای کسب درصد بالای کنکور باید حتما هر سه کتاب را بخوانید.

برای فهم بیشتر سؤالات ترکیبی، از سؤال 226 کنکور 98 مثال می زنیم:

به ترتیب موارد زیر با چه موضوعی ارتباط دارند؟

- به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی

- حس گرایی، نفی عقل و وحی

- جهان وطنی

1) جامعه پذیری- رواج اندیشه های پست مدرنیستی- آرمان سیاسی لیبرالیسم

2) برونی سازی- ویژگی روشنگری قرن 19 و 20- آرمان سیاسی فراماسونرها

3) کنترل اجتماعی- افول اعتبار آرمان های پس از رنسانس- نفی ناسیونالیسم

4) درونی سازی- ویژگی روشنگری قرن 17 و 18- ارزش های اجتماعی فراماسونرها

 

این سؤال ترکیبی از جهان اجتماعی جامعه شناسی 1 و فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی جامعه شناسی 2 است که جملات در آن ها به این گونه آمده است:

  • متفکران اجتماعی به وجود آمدن پدیده های اجتماعی از طریق کنش اجتماعی را برونی سازی می نامند.
  • حس گرایی و نفی عقل و وحی ویژگی روشنگری در قرون نوزدهم و بیستم است.
  • آرمان سیاسی فراماسونرها جهان وطنی( کاسموپولیتیسم) است.

 

 نمونه ی دیگری از سؤال ترکیبی در کتاب جامعه شناسی جامع کنکور مشاوران:

enlightened  این سؤال، ترکیبی از سه دیدگاه درباره ی رابطه ی دانش عمومی و دانش علمی است.

yesگزینه الف: دیدگاه سوم را بیان می کند که می گوید دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود بلکه دانش های فراتجربی مانند عقلانی و وحیانی را شامل می شود.

yesگزینه ب : دیدگاه اول را بیان می کند که اعتقاد دارد دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید.

yesگزینه پ و ت  : دیدگاه دوم را بیان می کند که معتقد است همه ی دانش ها دانش حاصل از زندگی است، و در برخی از نحله های این دیدگاه، مرز دانش علمی و عمومی فرو می پاشد.

پس همانطور که گفته شد سعی کنید هرکتاب را دقیق بخوانید، وقتتان را به هر سه کتاب اختصاص دهید و سؤالات ترکیبی کنکور را دست کم نگیرید و برای تسلط بر کتاب ها و مهارت در تست زنی از کتاب های کمک آموزشی مثل کتاب جامع جامعه شناسی مشاوران کمک بگیرید که از هر سه کتاب، نمونه سؤال تستی دارد.

همانطور که کتاب ها را با دقت می خوانید،  به تمام نمودارها و تصاویر کتاب توجه کنید. blush

تمام  تصاویر کتاب مثل این را به خاطر بسپارید و تست آن ها را در کتاب جامع جامعه شناسی مشاوران بزنید.

از یکی از سؤال های تصویری این کتاب مشاوران مثالی می زنیم:

 

enlightenedطبق تصاویری که از هر سه دیدگاه در کتاب دوازدهم آمده است، گزینهی اول درست است؛ زیرا ذخیره ی دانشی به دو بخش عمومی و علمی تقسیم می شود و دانش عمومی گسترده ترین بخش ذخیره ی دانشی است.

angelاین مطالب را به خاطر بسپارید و یادتان نرود که برای جامعه شناسی وقت بگذارید و به آن اهمیت دهید؛ زیرا می تواند تغییر بزرگی در نتیجه ی کنکور شما ایجاد کند.angel

برای مطالعه سوالاتی که در متن دیدید و دانلود بخشی از کتاب جامعه شناسی جامع کنکور1400  بر  اینجا کلیک کنید .

 

چگونه جامعه شناسی را صد بزنید

جامعه شناسی دوازدهم را هدفدار بخوانید

 

0 نظر

نظر شما چیست؟