زمان شروع مطالعه تاریخ و جغرافیا

زمان شروع مطالعه تاریخ و جغرافیا

تاریخ و جغرافیا جزو دروسی هستند که کمتر به آن ها پرداخته شده و معمولا به کنار گذاشته می شوند؛ اما لازم به ذکر است که ممکن است با بالا زدن یا کم زدن همین دروس، تغییر زیادی در رتبه ی کنکور شما ایجاد شود؛ مخصوصا اگر رشته ی مورد نظر شما در زیرگروه 4 باشد، زیرا در این زیرگروه، ضریب تاریخ و جغرافیا "3" می باشد.

تاریخ و جغرافی؛ چرا و چگونه

زمان مناسب برای شروع مطالعه ی هر درسی بسیار مهم است و نقش بسزایی در کسب درصد بالا از آن درس دارد؛ طوری که اگر درسی را در زمان اشتباه بخوانید، زحمات شما به طور کل به باد خواهد رفت.


زمان مناسب برای شروع مطالعه

زمان شروع مطالعۀ این دروس برای هر فردی متفاوت است:

افرادی که رشتۀ موردنظر آن ها در زیرگروه 4 است: همانطور که گفته شد ضریب تاریخ و جغرافیا در این زیرگروه "3" است، پس یکی از دروس مهم در زیرگروه 4 می باشد و متقاضیان این زیرگروه باید از مطالعه ی این دروس را از تابستان شروع کنند.

متقاضیان باقی زیرگروه ها: تاریخ و جغرافیا در دیگر زیرگروه ها ضریب "1" دارد، به همین دلیل افرادی که رشته ی مورد نظرشان در زیرگروه های 1 و 2 و 3 و 5 است، می توانند از مهر شروع به خواندن این دروس بکنند.

نکته ی مهم: اگر می خواهید از تابستان مطالعه ی تاریخ و جغرافیا را شروع کنید، بهتر است درس ها را خلاصه نویسی کنید که بعدا بتوانید با استفاده از آن ها مباحث را مطالعه و مرور کنید.

روش مطالعۀ تاریخ

زمان مناسب برای تست زنی

پیشنهاد می کنم بعد از خواندن هر درس، چند تست سطح مبتدی از آن درس را بزنید و بعد از گذشت یک روز، به سراغ تست های کنکوری و سطح بالاتر بروید.

تعداد بازۀ مناسب برای مطالعه

در هفته حداقل 3 ساعت را به مطالعۀ تاریخ و جغرافیا اختصاص دهید.

زمان مناسب برای جمع بندی

به دلیل فرار بودن خیلی از مطالب در این دروس، بهتر است دوران جمع بندی را از خرداد شروع کنید و به مرورِ جزوات و خلاصه نویسی ها بپردازید.

پیشنهاد کتاب

کتاب هایی که میخواهم به شما پیشنهاد کنم، کتاب تاریخ جامع و کتاب جغرافیا جامع  انتشارات مشاوران آموزش است. این کتاب ها با داشتن درسنامۀ خلاصه شده و تست های سطح بندی شده به شما کمک می کنند که در کنکور درصد بالایی را کسب کنید.

برای مطالعه بیش تر در این زمینه بر لینک زیر کلیک کنید.

چگونه تاریخ و جغرافیا بخوانیم که در کنکور نتیجه بگیریم؟

چگونه تاریخ و جغرافیا را حفظ نکنید

enlightenedبرای دانلود و مشاهده بخشی از کتاب تاریخ جامع انتشارات مشاوران آموزش بر اینجا کلیک کنید.

enlightenedبرای دانلود و مشاهده بخشی از کتاب جغرافیا جامع انتشارات مشاوران آموزش بر اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 نظر

نظر شما چیست؟