کنکور1400

کنکور1400

دروس رتبه ساز کنکور انسانی در پایه یازدهم

یازدهمی ها که یکسال به کنکور نزدیک تر می شوند، جدی تر از سال قبل به کنکور و رشته مورد علاقه خودشان فکر می کنند. برایشان مهم می شود کدام درس ها را بیشتر بخوانند و کدام درس ها ضریب بیشتری در کنکور دارد. به این فکر می کنند که کدام درس های یازدهم را برای رتبه شدن بیشتر بخوانند. 

در این مقاله.مشاوره دروس رتبه ساز سال یازدهم را همراه با کارهای لازم آن برایتان گفته ام.

بیشتر بخوانید

برنامه ریزی هفتگی یازدهم انسانی و کنکور 1400

این برنامه ریزی هفتگی برای کنکور 1400 علوم انسانی است؛ یعنی داوطلبانی که هم اکنون پایه یازدهم انسانی هستند و ما در مرکز مشاوره انسانی یار می خواهیم کنکور 1400 انسانی را همراه با آنها متفاوت رقم بزنیم. 

بیشتر بخوانید

برنامه ریزی هفتگی ویژۀ کنکور 1400 انسانی هفته آخر فاز اول

کسانی که با این برنامه همراه شدند، در مدت دو ماه، با ساعت مطالعه نه چندان زیاد، یا حتی ساعت مطالعه کم (میانگین 5 ساعت) توانستند از همین تابستان امسال میخ موفقیت کنکور1400 خودشان را محکم بر زمین رقبای دیگر بکویند.

خوشحالیم که همراهشان بودیم. هفته آخر برنامه مطالعاتی این گروه از داوطلبان را ببینید.

بیشتر بخوانید

برنامه ریزی هفتگی ویژۀ کنکور 1400 انسانی فاز دوم هفته پنجم

از این هفته وارد مرور می‌شویم البته استراحت و تفریح در شهریور ماه به جای خودش و ساعات کوتاه و منظم درس خواندن هم به جای خودش.

بیشتر بخوانید

برنامه ریزی هفتگی ویژۀ کنکور 1400 انسانی هفته هشتم فاز اول

تبریک میگیم

به همه 1400یها که با این برنامه همراه شدن، تبریک میگم. تونستن کتابهای بسیار مهم و کارهای بزرگی را در این مدت انجام بدن. 

بیشتر بخوانید

برنامه ریزی هفتگی ویژۀ کنکور 1400 انسانی فاز دوم هفته چهارم

اگر این 4 هفته با برنامه همراه شدید تا پایان این هفته از فاز دوم برنامه مطالعاتی این هفته کتاب‌های عربی ۱۰، بخش‌هایی از اقتصاد که محاسبات هستند،، فنون ۱۰ بخش عروض (درس‌های ۱۰.۱۱.۱۲.۱۳) و منطق۱۰ را تمام کردید. در واقع درس‌های کلیدی و مهم در کنکور 1400 را خوانده‌اید.

بیشتر بخوانید

برنامه ریزی هفتگی ویژۀ کنکور 1400 انسانی هفته هفتم فاز اول

اگر طبق این برنامه همراه شده‌اید، تا آخر این هفته از برنامه مطالعاتی اولین کتاب تمام خواهد شد، چند کتاب در حال تمام شدن است و کتاب‌های بیشتری را در هفتۀ آینده  تمام خواهید کرد. 

بیشتر بخوانید

برنامه ریزی هفتگی ویژۀ کنکور 1400 انسانی فاز دوم هفته سوم

این هفته از برنامه، مرورهای زیادی خواهید داشت؛ چون مباحث مهمی را تمام کرده‌اید.

فاز دوم برنامه مطالعاتی برای کسانی است که از اواسط مردادماه با برنامه مرکز مشاوره انسانی یار همراه شدند.

بیشتر بخوانید

برنامه ریزی هفتگی ویژۀ کنکور 1400 انسانی هفته ششم فاز اول

هفته ششم فاز اول برنامه مطالعاتی تابستان ویژه کنکور 1400 انسانی   در سایت انسانیها
این برنامۀ مطالعاتی برای دانش آموزان دهم به یازدهم است که از اواسط تیرماه 98 با برنامه انسانی یار همراه شده‌اند.

بیشتر بخوانید