بهروز حیدربکی

بهروز حیدربکی

بررسی جامع عربی کنکور 98؛ تمام رشته‌ها

اینکه «سبک و سیاق و شیوۀ کتاب‌های جدیدالتألیف تغییر کرده است.» کلیشه‌ای‌ترین جمله‌ای است که در این چند سال گفتیم و شنیدیم! واقعیتش این است که فضای کلّی کتاب‌های جدید جالب‌تر و جذاب‌تر و حتّی کاربردی‌تر است! امتحان نهایی هم با همین فضا پیش رفت. امّا در کنکور چه گذشت؟! 

بیشتر بخوانید