رتبه های برتر

رتبه های برتر

چگونه برای آزمون برنامه ریزی کنیم

اگر در آزمون های آزمایشی موسسات مختلف شرکت می کنید و می خواهید خودتان برنامه ریزی روزانه و هفتگی برای هر آزمون داشته باشید، این مطلب حتما براتان مفید خواهد بود. برنامه ریزی با روش مشخص برای تمام درس ها !

بیشتر بخوانید

چگونه آزمون را تحلیل کنیم

تحلیل آزمون آزمایشی به روش رتبه های برتر و مشاورهای متخصص، را بدانید و اجرا کنید تا بدانید چگونه بعد از آزمون آزمایشی، سوالات را تحلیل کنید. 

بیشتر بخوانید

روش مطالعه تستی-تشریحی از رتبه‌های برتر انسانی

چگونه در سال دوازدهم درس بخوانم که هم در کنکور موفق شوم و هم نمره عالی در امتحانات مدرسه و نهایی بگیرم؟ روش مطالعه تستی-تشریحی چگونه است؟ 

پاسخ رتبه های برتر و موفق های کنکور انسانی را بخوانید. 

بیشتر بخوانید

مرور و جمعبندی به روش رتبه های برتر

اگر در آزمون آزمایشی شرکت می‌کنید، باید یک یا دو روز قبل از آزمون مطالب خوانده شده را مرور و جمعبندی کنید. تجربه و روش رتبه‌های برتر انسانی برای مرور و جمعبندی قبل از آزمون را بدانید. 

بیشتر بخوانید