زبان فارسی

فارسی را به جای «گزارش» باید «آموزش» داد


«ذوق ادبی» همان اندازه که یک «هنر» به شمار می آید، قطعا یک «مهارت» اکتسابی هم می تواند باشد. این «مهارت» نیاز به «آموزش» دارد که هرگز با «گزارش» دادن از آثار ادبی ممکن نمی شود.

در اتاق علمی فارسی، می خواهیم دانش آموزان و دبیران این درس روش «فهمیدن» و «فهماندن» درس «فارسی» را در مطالعه و تدریس خود به جای «گزارش دادن»و «گزارش خواندن» از آن بشناسند! 

اخرین مطالب

گستردگی‌های فارسی را برای کنکور چگونه بخوانیم؟

ادبیات فارسی، اولین درس از دفترچۀ عمومی آزمون‌های آزمایشی و کنکور سراسری است. فارسی در بین دروس عمومی، ضریب 4 را دارد و شام بخش‌های متنوعی است. 

بیشتر بخوانید

علوم و فنون ادبی؛ تاریخ ادبیات

شما بهتر از هرکسی می دانید کتاب علوم و فنون ادبی که شامل موضوعات مختلفی از جمله:تاریخ ادبیات،سبک شناسی ادبی،عروض و قافیه و ارایه های ادبی می شود؛یکی از کاربردی ترین و پربارترین دروس رشته ادبیات و علوم انسانی می باشد که به نظر من علاوه بر اینکه یادگیری موضوعات و مفاهیم کتاب بسیار تجربه لذت بخشی هست؛برای دانش اموز و به طور کلی ادمی چه سعادتی بالاتر از اینکه با دنیا و قلمرو غنی و شیرین ادبیات اشنا و مسلط شود.

بیشتر بخوانید

روش مطالعه تاریخ ادبیات و سبک شناسی

چگونه تاریخ ادبیات را بخوانم؟ سبک شناسی را با چه روشی بخوانم؟ روش مطالعه درست سبک شناسی علوم و فنون ادبی چیست؟ چگونه تاریخ ادبیات را بخوانید که حفظی نباشد؟ چگونه برای تاریخ ادبیات خلاصه نویسی کنیم؟ روش خلاصه نوشتن برای سبک شناسی چیست؟

بیشتر بخوانید

روش مطالعه عروض و قافیه نظام جدید

چگونه عروض و قافیه را بخوانم؟ عروض و قافیه در کنکور چند سوال دارد؟ چطور از پس سوالات وقت گیر و دشوار عروض و قافیه بربیایید؟

بیشتر بخوانید

ویژگی‌های علوم و فنون ادبی

درس ادبیات اختصاصی علوم انسانی در کنکور چه ویژگی هایی دارد؟ از کدام کتاب ها طرح سوال می شود؟ بودجه بندی سوالات ادبیات اختصاصی به چه صورت است؟ علوم و فنون ادبی نظام جدید چه تفاوتی با ادبیات اختصاصی نظام قدیم دارد؟ کدام یک سخت تر است؟ قلمرو ادبی و زبانی و فکری چیست؟ شامل چه موضوعاتی هستند؟

بیشتر بخوانید

تحلیل سوالات ادبیات اختصاصی کنکور 98 نظام جدید

دانش آموزان در درس ادبیات تخصصی کنکور 98 نظام جدید با ۳۰ سوال تقریبا سالم روبرو بودند، در ادامه مفصل برایتان توضیح می‌دهیم.

بیشتر بخوانید

نسل جدید انسانی‌ها

نسلي جديد به ميدان آمده است و بايد همۀ ما بپذيريم. بپذيريم که جواناني دانشمند جاي قديميها را گرفته و خواهند گرفت.

بايد باور کنيم که نسل جديد نويسندگان، ايدههاي نو در نوشتار دارند و همچنين سبک نوشتاري خودشان را. 

. . . احساس خوشایندی دارم . . .

بیشتر بخوانید

قلمروهای سه‌گانۀ فارسی

تعریف درست قلمروهای سه‌گانه، معرفی مباحث و موضوعات هر کدام، بررسی و مقایسۀ کنکور نظام قدیم و نظام جدید در این مطلب خواهید دانست.

بیشتر بخوانید

تحلیل ادبیات کنکور97 انسانی

در شرایطی که سوالات کنکور97 ادبیات عمومی متفاوت از قبل بود، گروه خاصی از داوطلبان توانستند از دیگران سبقت بگیرند. اگرچه هیچ یک از 187660 نفر داوطلب این کنکور، تتوانستند بیشتر از 90% بزنند. 

کنکور 97 در واقع آخرین کنکوری بود که داوطلبان نظام قدیم به صورت مستقل تجربه کردند و پس از آن با کنکوری‌های نظام آموزشی 3-3-6 رقابت دارند. 

 

بیشتر بخوانید

تحلیل ادبیات کنکور96 انسانی

ادبیات عمومی برای رشتۀ انسانی در کنکور 96 طوری بود که تنها یک نفر از بین تمام داوطلبان کشور توانسته این درس را 100 بزند. البته تعداد داوطلبانی هم که درصد بین 90 تا 100 را داشتند کمتر از 10 نفر بود. همچنان که میانگین کشوری این درس از دینی و عربی هم کمتر بود. 

این در حالیست که ادبیات فارسی همیشه در بین داوطلبان پیش‌فرض‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای از آن وجود دارد. و کنکوری‌ها با زمان مطالعۀ مناسب در این درس، انتظار دارند درصد بالایی را در کارنامۀ نتایج خود ببینند. اما جدول تحلیل این درس در سال 96 خلاف این را ثابت می‌کند.

 

بیشتر بخوانید