دین و زندگی

درس «مفهومی» اما با برچسب «حفظی» بودن


ویژگی «حفظی بودن» برای درس دین و زندگی، همواره به ذهن کسانی می آید که تخصص و شناختی درست از دروس عمومی ندارند؛ آنچنان که بارها خواندن و خلاصه نوشتن را تنها راه برای «یادگیری مفاهیم» آن می دانند.

اتاق علمی دین و زندگی بر مبنای تخصص و تجربه های مرتبط، روش «یاد گرفتن» و «یاد دادن» این درس را برای دانش آموزان و دبیران به اشتراک می گذارد.

 

اخرین مطالب

روش مطالعۀ دین و زندگی

دو جور می‌شود دین و زندگی را خواند: 1) روزنامه‌وار خواندن، حفظ کردن، تکرار و تکرار؛ 2) با روش مطالعۀ «متن خوانی» و روابط «علت-معلول» و «تقدّم-تاخّر» بخوانید.  

روش اول کاملا شناخته شده هست. درباره روش مطالعۀ دوم بیشتر بخوانید.

بیشتر بخوانید

بودجه‌بندی سوالات دینی کنکور به‌همراه حذفیات

 تیپ سوالات و گزینه‌ها با مثال‌هایی از کنکور 98؛ حذفیات این درس؛ سهم هر کدام از کتاب‌های دهم، یازدهم و دوازدهم از 25 سوال کنکور و  دیگر موضوعات مهم از دینی کنکور را بدانید.

بیشتر بخوانید