بررسی جامع عربی کنکور 98؛ تمام رشته‌ها

بررسی جامع عربی کنکور 98؛ تمام رشته‌ها

تغییرات کنکور98 عربی

درس عربی کنکور برای نظام جدید نسبت به نظام قدیم تغییر کرد. طبیعی و منطقی بود! این تغییرات چند دسته بودند:

الف) تعداد سؤالات در بودجه‌بندی قواعد و ترجمه!

ب) حذف تیپ سؤال یا کاهش آن!

ج) اضافه شدن تیپ سؤال جدید!

د) نوع بیان سؤالات و تغییر در صورت سؤال‌ها!

هـ) گزینه‌سازی‌های متفاوت!

و) توجّه به متن کتاب!

ز) توجّه به لایه‌های پنهان کتاب درسی!

ط) سؤالات قواعد مبتنی بر ترجمه!

بررسی اجمالی محتوای سؤال‌ها

در کنکور نظام جدید عربی، هم‌چنان بویی از نظام قدیم می‌آمد، بعضی سؤالات خیلی ساده بودند و در هر گروه آزمایشی یک یا دو سؤال در نهایت خلاقیت طرح شده بود. درک مطلب‌ها هم به سمت‌و‌سویی رفت که کمتر رنگ‌و‌بوی سلیقه می‌داد!

به طور کل، شاید بتوانیم بگوییم عربی عمومی خارج از کشور (به جز انسانی) نظام جدید، دشوارترین سؤال‌ها را داشت!

نکته حائز اهمیت آنکه متأسّفانه چند سؤال ایراد علمی داشتند و نمی‌شد جواب واحدی برایشان متصوّر شد!

هم این قضیه و هم تک‌و‌توک ایرادهای تایپی از آزمون بزرگی مثل کنکور و با این حجم حساسیت، کمی دور از انتظار بود! (با این نکته که ایرادهای تایپی در درس عربی منجر به ایراد علمی خواهند شد)

جدول زیر را ببینید:

تیپ سؤال

نظام قدیم

نظام جدید

ترجمه

4 (3 تک عبارتی، 1 چهار عبارتی)

9 (7 تک عبارتی، 2 چهار عبارتی)

تعریب

2 (متوسط و دشوار)

1 (بسیار ساده)

مفهوم

1

0

ضبط حرکات کلمات

(بر اساس معنا و وزن و بدون توجّه به اِعراب)

قدیم 98

1 - 1 0

قبل از 98

 0

1

درک متن

4

4

تجزیه و ترکیب از درک متن

3

3

اعراب‌گذاری از درک متن

2

0

قواعد

8

5 (انسانی 6)

واژگان

0

2 (انسانی 1)

تحلیل و بررسی جدول فوق

1) بر خلاف نظر عده‌ای، کنکور در درس عربی خودش را به سبک و سیاق کتاب‌های جدید خیلی نزدیک کرده! از اضافه شدن تست‌های ترجمه و کم شدن تست‌های قواعد به راحتی می‌شود این را فهمید.

2) اضافه شدن تست‌های واژگان (که البته در رشته‌هایی که 2 تا آمده، می‌توان یکی‌شان را مربوط به قواعد دانست) نکته جذابی بود!

3) حذف تست مفهوم از آمدن تست تعریب هم عجیب‌تر بود! کتاب درسی پر است از آیات، روایات و ضرب‌المثل‌های عربی که واقعاً نبود مفهوم خیلی توی ذوق می‌زد! عجیب آنکه تیتر مفهوم در دفترچه نظام قدیم آمده بود امّا خود سؤالش گویا ناپدید شده بود!

4) کتاب‌های درسی جدید مشخّصاً از طرح سؤال تعریب منع کرده بودند! اینکه تعریب همان ترجمه بالعکس است و سؤالش ساده بود، چیزی از گناه طراح سؤال کم نمی‌کند! در دشوار بودن تعریب همین بس که نرخ ترجمهء عربی به فارسی نسبت به تعریب (فارسی به عربی) زمین تا آسمان فرق می‌کند! شاید کنکور بهتر بود سؤالش را مطرح نمی‌کرد!

بررسی عربی کنکور 98بررسی جزئی‌تر سوالات

1) در کتاب عمومی خبری از اسم صیغه‌ها به عربی و اصطلاحاتی مثل ثلاثی مجرّد و مزید نبود؛ امّا کنکور ساز خودش را زد! هر چند مدل استفاده از اینها خیلی هوشمندانه بود امّا دانش‌آموزی که به هیچ دبیر کنکور و کتاب کمک‌آموزشی دسترسی ندارد، گناهش چیست؟! اصلاً مگر کتاب کمک آموزشی یا دبیر کنکور، ملاک طراحی سؤال‌اند؟! کتاب درسی ملاک است!

2) پیشتر هم گفتم، متاسفانه و متاسفانه بعضی تست‌های امسال جواب واحدی نداشتند؛ سؤال 30 و 45 ریاضی، 179 و 183 انسانی (تخصّصی)، 33 (تجربی) از این دست سؤالات بودند!

سؤال‌های بسیار دشوار کنکور 98

تست‌های 48 زبان (داخل)، 48 تجربی (داخل)، 48 هنر (داخل)، 49 انسانی (داخل)، ‌48 ریاضی (داخل) (که البته خارج از اهداف و بودجه کتاب درسی بود) 180 و 183 اختصاصی انسانی (خارج)، 33 و 47 و 48 و 50 عمومی (خارج) 4) سؤال‌های خلّاقانه: 47 ریاضی (داخل)، 48 و 49 انسانی (داخل)، 172 و 182 و 181 انسانی (داخل)، 37، 48 و 50 هنر (داخل)، 47 و 49 تجربی (داخل) و 48 و 49 زبان (داخل)، 28 عمومی (خارج)، 34 عمومی (خارج)، 49 عمومی (خارج)، 28 عمومی انسانی (خارج)، 30 عمومی انسانی (خارج)، 46 عمومی انسانی (خارج)، 174، 181، 184، 185 اختصاصی انسانی (خارج)

سؤال‌های خارج از بودجه و اهداف کتاب‌های درسی

 سؤال تعریب، ذکر اصطلاحاتی مثل اسم صیغه‌ها و ثلاثی مزید، 48 تجربی، 178 انسانی، 48 زیاضی، 47 و 48 عمومی (خارج)

نکته‌های مثبت سوالات

1) ترجمه‌های مطرح شده در کنکور امسال کاملاً با واژگان کتاب‌های جدید و منطبق بر قواعدش بود! حتّی عین عبارت‌های کتاب درسی را داده بودند و گاهی کمی تغییر داشت! بعضی سؤال‌هایش هم پیش‌پا افتاده بودند!

 نکتۀ جالب در تست‌های ترجمه‌ امسال گزینه‌سازی‌های بعضاً جذابشان بود!

2) سلیقه و ذکاوت برخی طراحان کنکور ستودنی است امّا بهتر می‌دانم نکته‌ای را بگویم: امیدوارم به بهانه «الأصّح و الأدقّ» بودن صورت سؤال‌های ترجمه، گزینه‌ها همگی دارای اشتباه نباشند. در کنار سلیقه و ذکاوت، لطفاً کمی دقّت را هم چاشنی کار کنیم!

3) تیتر بعضی سؤال‌های قواعد بی‌نهایت زیبا بودند! سؤال 50 هنر، 49 انسانی (البته خود سؤالش هم بسیار زیبا بود)، 47 و 49 تجربی، 49 زبان، 46 عمومی انسانی (داخل) و 181 و 185 تخصّصی انسانی (خارج؛ که خود سؤالش هم بسیار زیبا بود.)

4) در عربی تخصّصی انسانی یک سؤال مفهوم داده بودند! جای شکرش باقی است و این را می‌توان به فال نیک گرفت که مفهوم به سؤالات عمومی هم برمی‌گردد!

جمع‌بندی خوبی‌ها

در کل با توجه به تغییر نظام آموزشی و دگرگون شدن کتاب‌های عربی، عربی کنکور عربی را می‌توان قابل قبول دانست امّا حداقل من که نمی‌توانم ایرادات علمی و سؤالات خارج از کتاب را هضم کنم! امیدوارم قبل از دست به دعا برداشتن، کنکور هم کمی از موضع خودش کوتاه بیاید و با سرنوشت خیلی از دانش‌آموزان بازی نکند!

نکتۀ آخر

این نکته را به عمد گذاشتم این آخر بگویم:

رفتن کنکور به سمت طراحی سؤالات قواعد بر مبنای ترجمه‌ست:

مثل این تست‌ها: 49 زبان، 49 تجربی، 48 هنر، 48 و 49 و 185 انسانی، 47 ریاضی 46 عمومی انسانی (خارج)، 180 و 185 تخصصی انسانی (خارج)

خیلی حواستان به این نکتۀ آخر باشد. قطعاً هر سال با این مدل نکته‌ها روبه‌رو خواهید شد! سابق و حتّی الآن می‌شود خیلی تست‌های ترجمه را با تکنیک قواعد حل کرد؛ امّا باید خودتان را برای حل سؤالات قواعد با تکنیک ترجمه آماده کنید. کتاب‌های درسی را موبه‌مو بخوانید در این زمینه!

یک باور درست و نادرست

 دوباره نکته‌ای را درباره درک متن‌ها بگویم! در باور همه (دبیران، دانش‌آموزان، مشاورها)، این است که درک متن، خیلی دشوار و وقت‌گیر است و بهتر است از خیر سؤالاتش بگذریم!

این نظر هم درست است هم غلط! درکتان از متن درست باشد نیازی به این کار نیست امّا خودم هم قبول دارم بعضی تست‌های مربوط به درک متن تا حدودی سلیقه‌ای‌اند! خود ما هم کم از این دست سؤالات طرح نکردیم! امّا یکی دو سال است درک متن‌های کنکور منطقی‌تر و ساده‌تر شده‌اند.

روش‌های پیشنهادی برای درک متن

با کمی تمرین و مهارت و البته صبوری می‌شود امتیاز و درصد درک متن‌ها را هم گرفت!

نترسید از متن! حمله کنید سمتش! از هر چیزی که می‌ترسید به سمتش حمله کنید و از پا دربیاوریدش قبل از اینکه ـ نه خودِ آن ـ بلکه ترس از آن شما را از پا دربیاورد!

بررسی عربی تخصّصی انسانی

تیپ سؤال

نظام قدیم

نظام جدید

ترجمه

4 (3 تک عبارتی، 1 چهار عبارتی)

7 (5 تک‌عبارتی ـ 2 چهار عبارتی)

تعریب

2

1

تجزیه و ترکیب

2-3 (98 ¬ 3 و قبل از 98 ¬ 2)

3

واژگان

0

1

ضبط حرکات الکلمات

1-0 (98¬ 1  و قبل از 98 ¬ 0)

1

مفهوم

0

1

قواعد

10

6

تشکیل (اعراب)

2-0 (98 ¬ 0 و قبل از 98 ¬ 2)

0

نتیجه‌گیری

1) در کل نمی‌شود گفت عربی کنکور سخت‌تر شده یا آسان‌تر! هم نظام جدید و هم نظام قدیم با توجّه به کتاب و بودجه‌شان هم دشوارند و هم آسان‌!

سخن آخر

کمی تا قسمتی فضای ذهنی کنکور دستمان آمد! سال اول بود و تا حدودی جنبهء آزمون و خطا داشت! شک ندارم که کنکور، سال به سال خودش را به کتاب‌ها نزدیک‌تر می‌کند و البته که به نظرم سال به سال به خلاقیتش هم اضافه می‌کند!

چند توصیۀ کاربردی

1) کتاب‌های درسی‌تان را خوب بخوانید، از تمام توان معلمتان استفاده کنید و خوب تست بزنید! 2) هرجا تست جدیدی دیدید نکته‌اش را یادداشت کنید و با صورت سؤال‌های خلّاقانه آشنا شوید تا سر جلسه کنکور غافلگیر نشوید!

3) به حرف‌های آدم‌های منفی‌باف هم توجّهی نکنید! قرار نیست کنکور مثل نظام قدیم سؤال دهد!

به نظرم سال 99 درصد خلوص نظام جدیدی‌‌اش قطعاً بیشتر می‌شود! کما اینکه امسال هم تا حدود زیادی بود!

 

موفّق بمانید!

1 نظر

شنبه 23 فروردین 1399

سلام . روزتون بخیر. من همه ی درصدام خوبه . روانشناسی و ریاضی و زبانو اقتصاد بالای نود میزنم همیشه بقیه هم پنجاه اینا! به جز عربی . واقعا مشکل دارم باهاش! آزمون قبل سه درصد زدم!چیکار باید بکنم؟

پاسخ انسانی ها

یکشنبه 24 فروردین 1399

سلام به شما دوست عزیز. 
حیفه این کلکسیون جذاب درصدها نیست که با یک درصد مناسب در درس عربی تکمیل نشه:)؟
خوندن مطالب اتاق علمی عربی+ترمینولوژی
قطعا دید شما رو به این درس شیرین و جذاب تغییر خواهد داد.
موفق باشید.
دشتبان

نظر شما چیست؟